”Change will not come if we wait for some other person or some other time.
We are the ones we´ve been waiting for. We are the change that we seek”

Barack Obama

Linda Fogsgaard

Jeg tror på at mennesker er i besiddelse af uanede ressourcer. At vi i vort ubevidste rummer et potentiale, som kan udnyttes og hentes frem.
Når vi lever i en hektisk hverdag og lader bevidstheden få fuld råderet i alt hvad vi foretager os, mister vi kontakten indadtil i os selv. Hvis vi blindt følger samfundets materialistiske og rationelt styrede travlhed, henimod at tjene penge og bruge penge, så mister vi langsomt vigtige livsværdier.


At give sig selv lov til at synke ned i det ubevidste lag, kræver tid, tålmodighed, viljestyrke og mod. I dette skatkammer ligger der nemlig ikke kun værdifulde perler, men også angstfyldte mørke sten. Et polaritetsmættet indre rum, der til stadighed eksisterer og påvirker vores bevidste liv, uanset om vi vil det eller ej. Kriser og livstruende sygdom vækker en ubevidst slumrende angst for døden, men dermed også de mange eksistentielle spørgsmål om livet.


Det er rædselsfuldt at blive alvorligt syg, at miste livskraften, at blive indsvøbt i depressive tanker og opdage at døden til stadighed lurer. Man hvirvles i den grad ind i en verden, hvor bevidsthedens kontrol mister fodfæste. Det kræver tillid og tro at give slip og undersøge de ukendte og ubevidste rum man møder. Men jeg har opdaget, at man med de rette nøgler kan finde god mening i at åbne op til angsten, grufuldheden og de mørke steder i psyken. Jeg forstår nu, at kontakten indadtil, spiritualiteten og nærheden til døden, gør det meningsfuldt for mig at leve.


Jeg håber gennem min bog ”At kysse med døden” og denne hjemmeside, at andre får indsigt i nogle af de psykiske processer og stadier, man støder ind i ved alvorlig sygdom, men også generelt ved livskriser, depression, stress og andre psykiske livsstilssymptomer. En inspiration til at søge egne nøgler og åbne op til de indre rum, vi glemmer vi har, men som rummer et livsvigtigt potentiale.


Velkommen og god tur rundt på de forskellige sider.